שיטת העבודה שלי

תכנית שיווק היא מוצר מורכב הדורש התאמה ייחודית לכל עסק,
ניהול מקיף של פרטי פרטים והפעלת ספקי משנה רבים.
מימוש תכנית שכזו יכול להתבצע במרוכז או בשלבים, זאת בהתאם
לסוג העסק ולבחירת הלקוח.
שיטת העבודה בה אני מאמינה היא יישום מובנה ומאורגן של שלבי העבודה, תוך ניהול קשר אישי וממוקד עם מנהל העסק.

עבודה נכונה ושיטתית, מאפשרת הקמה של תכנית אפקטיבית
מותאמת עבור העסק והיעדים שהוגדרו על ידי בעליו.

כל פרויקט או תכנית שיווק מכילים בתוכם את שלושת השלבים: