ניתוח ומיפוי

הבנת צרכי העסק -  שיחה מקדימה עם בעל העסק בנוגע לנקודות הדורשות שיפור מבחינתו, אסטרטגית החברה, ערכים מוספים והיקף התקציב המוקצה לשיווק.

הכרת הסביבה העסקית - שוק, מתחרים, בידול ופוטנציאל.

ניתוח התמונה השיווקית הקיימת - בחינת הפעילויות השיווקיות שבוצעו בעסק עד עתה, מה עובד ומה לא, האם בסיס הלקוחות הקיימים מנוהל שיווקית, מהי חווית הלקוח ועוד.

השלב הבא: בניית פעילויות וכלים